På dette link til Danmarks Biavlerforening kan du læse mere omkring det at blive biavler. Derudover finder du informationer omkring de fordele som følger et medlemskab.

BLIV BIAVLER

Sider du tilbage med ubesvarede spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Biavlerforening for Haderslev og Omegn

Det hele startede d. 5. oktober 1891, hvor en kreds af biavlere ved et møde i Haderslev besluttede at starte en forening for biavlere i hele " Haderslev Østeramt"

Formålet med stiftelsen af denne biavlerforening var primært, at sikre at foreningens medlemmer kunne få det for biavlere så vigtige blad "Tidsskrift for Biavl, til en betydelig nedsat pris.

Foreningen talte ved sin stiftelse 73 medlemmer, som den valgte formand, Gårdejer Claus Bonde, i sin annoncering af den nye forening, meddelte at han håbede ville øges til 100 medlemmer ved den kommende generalforsamling i december.

Stiftelsen af foreningen blev som det fremgår af nedenstående, meddelt i Tidsskrift for Biavl, den 1. novenber 1891.

 For de som måske ikke finder det så let at læse den "krøllede" skrifttype er teksten her i nutidig format:

(Bemærk at Teksten er forfattet i en Tid hvor Navneord blev skrevet med Stort Begyndelsesbogstav og å med aa)

Haderslev Biavlerforening:

Jeg har hermed den Fornøjelse at meddele Dem at der den 5. Oktober er stiftet en Biavlerforening i Haderslev under Navn af " Biavlerforening for Haderslev og Omegn," som væsentlig vil komme til at omfatte hele Haderslev Østeramt. Til Formand blev valgt Gaardejer Cl. Bonde, Hammelev, til Næstformand Gaardejer  H. Juul til Megnsgaard, og til Sekretær Gaardejer P. Petersen i Kabdrup.

Indmeldt er der 73 Medlemmer, som jeg haaber vil naa 100 ved næste Generalforsamling i December. Medlemsbidraget blev fastsat til 2 Rmk. (Rigsmark), imod at hvert Medlem gratis faar et Eksemplar af Tidsskrift for Biavl.

Cl. Bonde.

 

 

 

Bisværme og hvepse

Bisværme:

Sværmning er biernes måde at formere sig på, ofte sker sværmningen umiddelbart efter at rapsen er afblomstret. Har foråret været køligt ser man ofte mange bisværme på denne tid.

Har du fået besøg af en bisværm i haven, så kan foreningens "Sværmhentere" som regel hjælpe dig af med den, uden beregning.

Nogle gange sker det dog, at sværmen har sat sig et sted, hvor det er umuligt at nå den, f.eks. højt oppe i et træ, eller i en hulmur. Her må biavleren desværre nogle gang opgive og enten lade sværmen sidde, eller slå den ihjel med insektgift.

 

Hvepsebo:

Senere på sommeren, får vi ofte opringninger fra mennesker som tror de har fået besøg af en bisværm; men ofte viser det sig, at der er tale om en hvepsebo.

Nogle af vore sværmhentere, vil ofte, mod betaling, hjælpe dig af med hvepseboet. Desværre kan det også her ske at der er tale om en placering, som gør det umuligt at få adgang til at fjerne boet.

På sværmhenterlisten, kan du se hvilke biavlere som også påtager sig at fjerne hvepsebo. Husk at biavleren som regel vil tage betaling for at fjerne et hvepsebo.

 

Du finder Sværmhenterlisten her