Bliv Medlem

Biavl - en interessant og lærerig beskæftigelse for alle. Men uden at holde sig ajour om, hvad der sker i denne levende branche, kan det være yderst vanskeligt at drive biavl.

Som medlem opnår du:  

  • Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
  • Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
  • Adgang til biavlskurser og kenferencer m.m.
  • Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
  • Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet.
  • Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr. samt muligheden for konsulentbistand. 
  • Gratis telefonrådgivning Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
  • Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.  
  • Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening.

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn er tilknyttet Danmarks Biavlerforening, hvis du ønsker medlemskab af foreningen kan dette ske ved henvendelse til foreningens formand eller ved at følge linket herunder.

Når du tilmelder dig elektronisk via linket herunder, bliver du samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening.

Tilmelding via Danmarks Biavlerforening, Helårsmedlemsskab

Tilmelding via Danmarks Biavlerforeningh, Halvårsmedlemsskab

Velkommen til vores forening

Om Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn blev stiftet d. 5. oktober 1891. Se meddelelsen om stiftelsen her

Foreningen er idag samlingsstedet for biavlere i hele Haderslev kommune, som strækker sig fra Gram i vest til Årø i øst. Efter sammenlægningen med Vojens og Omegns Biavlerforening fra årsskiftet 2008/2009 tæller foreningen nu omkring 80 aktive biavlere.

I biavlerforeningen mødes vi om sommeren til såkaldte åbne bigårdsmøder, hos foreningens medlemmer eller hos andre biavlere rundt omkring i landsdelen. Ved disse sommermøder, ser vi på hvordan andre biavlere driver deres biavl.

biavlerforeningen

Om vinteren inviterer vi foredragsholdere til at komme og fortælle om bl.a. deres biavl, eller andre interessante emner som kan inspirere vore medlemmer og deres familie.

Hele sommeren driver vi biavl i Skolebigården i Dybdal ved Styding. Skolebigården tjener dels som uddannelsessted for nye og kommende biavlere ligesom den bruges til at gennemføre forskellige forsøg med afprøvning af nye metoder og nye værktøjer, som vi støder på undervejs i biavlen. I skolebigården vil vi desuden forsøge at lave forskellige plantebede med nogle bivenlige planter som kan tjene som inspiration til skolebigårdens brugere og gæster.

Vores skolebigård tjener desuden som demonstrationsbigård, for kommunens folkeskoler som her kan få mulighed for at se hvordan en bifamilie ser ud.