Skolebigården:


Skolebigården er stedet hvor de praktiske aktiviteter i forbindelse med uddannelse af nye biavlere finder sted.

I skolebigården råder vi over et antal bifamilier i opstablingsstader, som hele sommeren danner rammen om de praktiske aktiviteter, en biavler beskæftiger sig med.

Vi har valgt at drive vores biavl uden brug af pesticider til varroabekæmpelse, da vi mener, at dette er den mest langsigtede løsning og den sikreste strategi for både bier og mennesker.

Ud over uddannelse af nye biavlere, laver vi også aktiviteter for vore erfarne biavlere som har lyst til at lære mere om f.eks. dronningavl, afprøvning af nye driftsteknikker og nye materialer og stadetyper.

Vi bruger desuden skolebigårdens bifamilier til demonstration af dronningavl, afprøvning af forskellige driftsformer med henblik på en hensigtsmæssig bekæmpelse af varroamiden.

Endelig vil vi gerne tilbyde vores skolebigård som demonstrationsbigård for kommunens folkeskoler, der efter aftale kan besøge os, for at se nærmere på vore bifamilier. Vi har et antal bidragter som vore gæster kan låne, når vi sammen kigger til bierne.

Tilbuddet gælder også besøg i klassen af en erfaren biavler, evt. forud for et besøg i skolebigården.

Vi betragter vores skolebigård som en åben plads for alle som har lyst til at se og høre om biavl og evt. selv prøve at arbejde med bierne.

Du finder skolebigården her!