Om Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn blev stiftet d. 5. oktober 1891. Se meddelelsen om stiftelsen her

Foreningen er idag samlingsstedet for biavlere i hele Haderslev kommune, som strækker sig fra Gram i vest til Årø i øst. Efter sammenlægningen med Vojens og Omegns Biavlerforening fra årsskiftet 2008/2009 tæller foreningen nu omkring 80 aktive biavlere.

I biavlerforeningen mødes vi om sommeren til såkaldte åbne bigårdsmøder, hos foreningens medlemmer eller hos andre biavlere rundt omkring i landsdelen. Ved disse sommermøder, ser vi på hvordan andre biavlere driver deres biavl.

biavlerforeningen

Om vinteren inviterer vi foredragsholdere til at komme og fortælle om bl.a. deres biavl, eller andre interessante emner som kan inspirere vore medlemmer og deres familie.

Hele sommeren driver vi biavl i Skolebigården i Dybdal ved Styding. Skolebigården tjener dels som uddannelsessted for nye og kommende biavlere ligesom den bruges til at gennemføre forskellige forsøg med afprøvning af nye metoder og nye værktøjer, som vi støder på undervejs i biavlen. I skolebigården vil vi desuden forsøge at lave forskellige plantebede med nogle bivenlige planter som kan tjene som inspiration til skolebigårdens brugere og gæster.

Vores skolebigård tjener desuden som demonstrationsbigård, for kommunens folkeskoler som her kan få mulighed for at se hvordan en bifamilie ser ud.