Når man i løbet af sæsonen finder et sted med nogle fantastiske trækforhold for sine bier og beslutter at flytte sine bifamilier hen til dette sted, så er det vigtigt at huske på at der er nogle lovregler som skal overholdes inden man begynder at flytte sine bifamilier.

 I forbindelse med flytning af bifamilier er det vigtigt at huske på, at du først må flytte dine biere når de er synet af en "Kyndig biavler" som har udstedt en attest på at dine bier er sunde og raske således at vi undgårat sprede eventuelle sygdomme.

Husk i øvrigt, at samme regel gælder når du køber bier. Her skal bierne også synes inden du flytter dem hjem. Her er det sælgeren som er ansvarlig for at bierne bliver synet og du skal derfor altid forlange at få din kopi af sundhedsattesten inden du køber en bifamilie.

Du kan læse bekedtgørelsen hele her