Bliv Medlem

Biavl - en interessant og lærerig beskæftigelse for alle. Men uden at holde sig ajour om, hvad der sker i denne levende branche, kan det være yderst vanskeligt at drive biavl.

Som medlem opnår du:  

  • Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
  • Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
  • Adgang til biavlskurser og kenferencer m.m.
  • Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
  • Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet.
  • Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr. samt muligheden for konsulentbistand. 
  • Gratis telefonrådgivning Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
  • Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.  
  • Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening.

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn er tilknyttet Danmarks Biavlerforening, hvis du ønsker medlemskab af foreningen kan dette ske ved henvendelse til foreningens formand eller ved at følge linket herunder.

Når du tilmelder dig elektronisk via linket herunder, bliver du samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening.

Tilmelding via Danmarks Biavlerforening, Helårsmedlemsskab

Tilmelding via Danmarks Biavlerforeningh, Halvårsmedlemsskab

Velkommen til vores forening