Bestyrelsesmedlemmer Biavlerforeningen

 

Skolebigårdsudvalget

Ressource person ikke valgt til bestyrelsen men udpeget af denne