Velkommen

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn(BHO) er den lokale biavlerforening i Haderslev kommune.

Foreningens formål er, at samle alle med interesse for biavlen i en lokalforening under Danmarks Biavlerforening.

Vi driver vores skolebigård på den gamle deponiplads i Dybdal ved Styding, hvor vi gennem hele sæsonen mødes en gang om ugen, for at arbejde med vore bifamilier.

Skolebigården tjener desuden som uddannelsessted for vore begyndere, her kan de lære den praktiske del af arbejdet med bifamilierne.

Endelig har vi i skolebigården et tilbud til kommunens folkeskoler, om at komme på besøg, for at se hvad der foregår i en bifamilie.

I løbet af sommeren arrangerer vi Biernes dag så alle interesserede kan komme og høre om vores spændende hobby og se hvordan vi arbejder med bier og honning i sæsonen.

På vores hjemmeside kan du finde informationer om foreningens aktiviteter og om andre emner om biavl.

Det er vort mål, at siden vil være til gavn både for vore medlemmer og for andre med interesse for bier og biavl.